Organisatie

Bibliotheek Katwijk is een actieve organisatie die volop in beweging is. Deze basisbibliotheek heeft een hoofdvestiging en 3 nevenvestigingen en een werkgebied van ruim 65.500 inwoners. De bibliotheek ontvangt in haar vestigingen jaarlijks ongeveer 275.000 bezoekers, heeft 15.682 leden (eind 2020) en verwerkt 352.000 uitleningen.

Missie en visie

MISSIE:
De bibliotheek is de wegwijzer van Katwijk in informatie, kennis en cultuur. De bibliotheek en haar partners werken samen aan de persoonlijke ontwikkeling van alle Katwijkers zodat iedereen kan bijdragen en meedoen aan de samenleving.

VISIE:
Ontmoet elkaar in de huiskamer van Katwijk. Laat je verrassen en inspireren door cultuur of een mooi boek, ontdek je talenten en word wijzer door een workshop of cursus. Doe en denk mee met ons en vertel ook jouw verhaal in de bibliotheek.

Raad van Toezicht

In de raad van toezicht van Bibliotheek Katwijk hebben de volgende personen zitting:

  • De heer E.W. Westhoek, voorzitter
  • De heer M.C. den Dulk, lid
  • Mevrouw P. Doelen
  • De heer J. Manders

Management

Het managementteam van Bibliotheek Katwijk bestaat uit de volgende leden:

  • de heer J. Klerk (directeur/bestuurder)
  • mevrouw A. van Zon (manager publieksdiensten)
  • mevrouw M. Kromhout (manager basisvaardigheden en digitale inclusie)
  • mevrouw M. van Dijk (manager marketing en communicatie)
  • mevrouw L. Kroezen (manager programmering en educatie)

Beleidsnota 2015 en verder

Het beleidsnota 'Van Warenhuis naar Marktplaats', met een vernieuwde missie en visie, gaat in op de grote uitdagingen waar de bibliotheek de komende jaren voor staat. 

Bibliotheek Katwijk kiest voor een toekomstgericht beleid.