Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Stichting Bibliotheek Katwijk, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie").  

Doel

De website van Bibliotheek Katwijk is bedoeld om bezoekers te informeren over diensten en producten, om klanten te werven en om toegangskaarten voor activiteiten te verkopen. 

Informatie en aansprakelijkheid

De website van Bibliotheek Katwijk wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan Bibliotheek Katwijk niet garanderen dat de website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. Bibliotheek Katwijk kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Bibliotheek Katwijk is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bibliotheek Katwijk.

Tijdens activiteiten in en om de bibliotheek worden regelmatig foto’s gemaakt voor plaatsing op de website, twitter en facebook. Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen van deze foto’s. Indien u zichzelf ziet op één van de foto’s op deze website en u tekent bezwaar aan, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via het contactformulier.  

Informatie van derden

De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Bibliotheek Katwijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Bibliotheek Katwijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie berusten bij Bibliotheek Katwijk of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de Informatie, mag u de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bibliotheek Katwijk.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

Bibliotheek Katwijk behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden via het contactformulier.