Algemeen nut beogende instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk heeft de ANBI-status.

Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

Naam
Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk

Adres
Schelpendam 1, 2225 MA Katwijk

Postadres
Postbus 517, 2220 AM Katwijk

Telefoonnummer
071 - 4014819

E-mail
info@bibliotheekkatwijk.nl

Rekeningnummer
NL54 RABO 0331 8068 86

Rekeningnummer overmaken contributies
NL74 RABO 0184 8341 63

Fiscaal nummer
NL8153.79.523.B01

Kamer van Koophandel
28108571

Management
Het management van Bibliotheek Katwijk wordt gevormd door:

  • De heer J. Klerk, directeur/bestuurder
  • Mevrouw A. van Zon, Manager Publieksdiensten
  • Mevrouw L. Kroezen, Manager Programmering en Educatie
  • Mevrouw M.M. Kromhout, Manager Basiseducatie en Digitale Inclusie
  • Mevrouw M.C. van Dijk, Manager Marketing en Communicatie

Raad van Toezicht
In de raad van toezicht van Bibliotheek Katwijk hebben de volgende personen zitting:

  • De heer E.W. Westhoek, voorzitter
  • De heer B.M.A. Siebelink, lid
  • De heer M.C. den Dulk, lid
  • Mevrouw P. Doelen
  • De heer J. Manders

Beloningsbeleid
Alle medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding.

Meerjarenbeleidsplan 2015 en verder

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Standaardformulier ANBI publicatieplicht