Copyright ©

Deze website is een publicatie van Bibliotheek Katwijk. Niets uit deze pagina's mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Bibliotheek Katwijk. Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

De website van Bibliotheek Katwijk is zodanig ontworpen dat het toegankelijk is voor alle HTML-ondersteunde webbrowsers. Ook kan de website worden ingeladen op tablets en smartphones.